Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Zgorzelec - sprawdź miejscowy plan gminy Zgorzelec

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Zgorzelec? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Zgorzelec.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Zgorzelec.

MPZP Zgorzelec
Mapa MPZP gminy Zgorzelec

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Zgorzelcu.

MPZP Zgorzelec

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Zgorzelec i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Zgorzelec prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Zgorzelca. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Zgorzelec.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Zgorzelec i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Zgorzelec obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Zgorzelec z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Zgorzelca

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zgorzelca

0

66 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Zgorzelec, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Zgorzelec, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

9673 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Zgorzelca.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Zgorzelec z podziałem na lata

Rejestr MPZP Zgorzelec

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Zgorzelec. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr 411/23 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice, gmina Zgorzelec.411/2310-2-2023
Uchwała nr 333/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Przesieczany i części obrębu Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec - część A.333/2229-8-2022
Uchwała nr 316/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jerzmanki, gmina Zgorzelec.316/226-6-2022
Uchwała nr 314/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Jędrzychowice i części obrębu Łagów, Gmina Zgorzelec.314/226-6-2022
Uchwała nr 300/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec.300/2228-3-2022
Uchwała nr 251/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec251/2127-9-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Zgorzelcu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Zgorzelec odpowiada wójt/burmistrz gminy Zgorzelec. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Zgorzelec nie obowiązuje, to urząd gminy Zgorzelec wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Zgorzelcu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Zgorzelec z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Zgorzelec na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Zgorzelca. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Zgorzelec!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Zgorzelec